Untitled-2

Riskli gebelik nedir?

Prof. Dr. Aydan Biri  | Gebelik sırasında, doğum esnasında ya da sonrasında, annenin ve bebeğin veya her ikisinin birden hayatını tehlikeye sokacak komplikasyonlar oluşması mümkün olan gebelikler, riskli gebelikler olarak adlandırılır. Gebelik öncesi anne adayında mevcut olan hastalıklar ya da gebelikle birlikte gelişen hastalıklar, gebeliğin riskini arttırmakta ve özel bir takip gerektirmektedir. Bu tür gebelerin gebelik takibinin, bir perinatolog (riskli gebelik uzmanı) tarafından yapılması yararlıdır.

BXP67795h

Normal başlayan gebelikler riskli gebelik olabilir mi?

Prof. Dr. Aydan Biri  | İnsanlık tarihinden bu yana süregelen ve çok kez tecrübe edilen gebelik ve doğum olayı, birçok değişkene sahip, nedeni halen bilinemeyen birçok soruyu barındıran komplike bir süreçtir. Gebeliğin her dönemi farklı sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Bu açıdan normal başlayan gebelikler riskli gebelik olabilir ve gebeliklerin başından sonuna kadar uzman bir hekim tarafından izlenmesinin birçok faydası vardır.

shutterstock_15805006

Riskli gebelikleri kim izlemelidir?

Prof. Dr. Aydan Biri  | Gebelikle birlikte ortaya çıkabilen sağlık sorunları ya da gebelik öncesi annede var olan kronik hastalıklar, mevcut gebeliğin riskli gebelikler arasında değerlendirilmesine neden olur. Bu durumda hekim seçimi daha da önem kazanmaktadır ve “riskli gebelikleri kim izlemelidir?” sorusu akla gelmektedir.

BXP67813h

Riskli gebelikler nasıl izlenmelidir?

Prof. Dr. Aydan Biri  |Gebelik döneminde yaşanan bazı sorunlar, anne ve bebekte ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bu durumdaki gebeliklerin izlenmesindeki metot önem kazanmakta ve durumun ciddiyeti “riskli gebelikler nasıl izlenmelidir?” sorusunu akla getirmektedir.

Pregnant woman excercises with gymnastic ball

Gebelikte bulantı ve kusma

Gebeliğin ilk trimesteri (ilk üç aylık dönem, 6.- 14. haftalar arası), gebeliğin bulantı ve kusmaları nedeniyle oldukça sıkıntılı geçebilmektedir. Gebeliğe bağlı hafif bulantı ve kusmalar, tüm gebeliklerin %50–90’ında görülmektedir. % 1 oranındaki anne adayı ise gebeliğin bulantı ve kusmalarından şiddetli ve tedavi gerektirecek (hiperemezis gravidarum) düzeyde etkilenmektedir.

berem5

Mol gebeliği (üzüm gebeliği) nedir?

İnsan vücudunun yapısı 23 çift kromozom taşıyan hücrelerden meydana gelmiştir. Kadın ve erkeklerin üreme hücrelerinde ise 23 adet kromozom bulunur. Anne ve babanın üreme hücrelerinin birleşmesi sonucunda 46 kromozomlu zigot meydana gelir ve bölünerek çoğalmaya başlar.

berem1

Kansızlık (anemi) nedir?

Kan temel olarak iki kısımda incelenebilir. İlk kısım, alyuvar, akyuvar gibi şekilli elemanlar olarak adlandırılan hücreler, ikinci kısım ise bu hücrelerin transferi görevini yerine getiren ve plazma olarak adlandırılan sıvı kısımdır. Kanın önemli görevlerinden biri olan oksijenin taşınması ise alyuvarlarda (eritrosit) bulunan ve kana kırmızı rengini de veren hemoglobin vasıtasıyla yapılmaktadır.

Pregnant woman excercises with gymnastic ball

Kan uyuşmazlığı nedir?

İnsan vücudundaki kan grupları, A ve B yapıtaşlarına ve Rh faktörüne göre belirlenir ve değişkenlik gösterir. Bu yapı taşları ve Rh faktörü kalıtımsal olarak anne ve babadan çocuğa geçer.

Heart From Hands, pregnant woman

İntrauterin fetal ölüm

Gebeliğin 20. haftasından önce ya da 500 gr.’dan daha düşük ağırlıktaki bebeklerin anne karnında ölümü düşük olarak adlandırılmaktadır. Gebeliğin 20. haftasından sonra ya da 500 gr.’dan daha büyük bebeklerin, anne karnında hiçbir canlılık belirtisi göstermemesi durumuna ise intrauterin fetal ölüm (anne karnında bebek ölümü) olarak adlandırılır.

Gebelikte diyabet (gizli şeker)

Şeker hastalığını üç grup altında inceleyebiliriz. Bunların birincisi; doğuştan vücudun insülin hormonu üretmemesine bağlı olarak ortaya çıkar ki, buna tip 1 diyabet hastalığı da denir. İkincisi daha sonradan gelişen, tip 2 olarak adlandırılan; insülin hormonunun üretilmesi ancak, dokuların insüline yanıt vermemesinin, insülin yokmuş gibi davranmasının sonucu oluşan şeker hastalığı türüdür. Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet veya gizli şeker) de, üçüncü tip şeker hastalığı olarak karşımıza çıkar.